Cytaty według autorów

Cytat: Peter Drucker

Marketing posiada tak fundamentalne znaczenie, że nie może być rozpatrywany jako oddzielna funkcja. Jest to cały biznes widziany z punktu widzenia jego ostatecznego wyniku, to jest z punktu widzenia klienta… Powodzenie biznesu zależy nie od producenta, lecz klienta.

Zobacz najnowsze: cytaty