Cytaty według autorów

Przeglądasz:Benjamin Franklin Archives - cytat.eu

Cytat: Benjamin Franklin

By failing to prepare, you are preparing to fail.

Cytat: Benjamin Franklin

Ktokolwiek jest pracowity, może się nie obawiać głodu, gdyż głód zagląda do drzwi pracowitego, ale wnijść w nie nie śmie. Nie wnijdą w nie również woźni i komornicy, gdyż pracowitość opłaca długi, a rozpacz je pomnaża.

Cytat: Benjamin Franklin

Czynność jest matką pomyślności. Bóg niczego pracującym nie odmawia. Pracuj przez ten czas, kiedy leniwy zasypia, a będziesz miał zboże do sprzedaży i do schowania.

Cytat: Benjamin Franklin

Jeśli człowiek nie umie w miarę zarabiania oszczędzać, pracując przez całe życie przykuty do swego zatrudnienia umrze jednakże bez grosza.

Cytat: Benjamin Franklin

Zadowolenie czyni biednego bogatym, niezadowolenie czyni bogatego biednym.

Cytat: Benjamin Franklin

Szkoła doświadczenia kosztuje, ale żadna inna nie potrafi lepiej wykształcić człowieka.

Cytat: Benjamin Franklin

Pożycz pieniądze swemu nieprzyjacielowi, a go pozyskasz. Pożycz je przyjacielowi, a go stracisz.

Cytat: Benjamin Franklin

Obok pilności i umiaru nic tak nie przyczynia się do szybkiego awansu młodego człowieka w świecie, jak punktualność i akuratność w interesach. Dlatego też nigdy nie przetrzymuj pożyczonych pieniędzy (…), żeby przyjaciel się nie zdenerwował i nie zamknął raz na zawsze dostępu do swojego portfela.